4.-DESENVOLUPAMENT DEL JOCS ESPORTIUS MODIFICATS D’INVASIÓ

Anem a explicar tres jocs per a ficar en pràctica el principi tàctic del desmarcatge i la creació d’espais, la progressió d’ensenyament  sobres aquestos i la manera de fer comprendre la seua tàctica.

1.- Baló-rugby

Descripció:
Aquest joc i les seves variants estan enfocades al aprenentatge d’un principi tàctic: el desmarcatge.
El joc següent consisteix en rebre el baló dins de la zona marcada, en aquest gràfic la zona gris, que valdrà un punt. L’equip que defèn tindrà que evitar que els facin punt , sempre i quan respecten les següents regles:

-      Es pot córrer cap avant.
-      Si la defensa et toca, has de frenar-te on estigues i només podràs passar cap   enrere, per tant, no es podrà placar ni empènyer...
-      El punt es farà amb un passada al company que es desmarcarà dins la zona contraria on els defensors no  podran entrar.Després es pararà el joc i se’ls faran preguntes que facin referència al desmarcatge, de tal manera que els alumnes reflexionen sobre aquest principi tàctic, és a dir, saber el que estan fent i per què.

Preguntes als atacants:


 •          ¿Que feu quan no podeu conseguir el punt? ¿Per què?
 •          ¿Busqueu al company millor col·locat o el que està lliure? ¿Per què?
 •          ¿Ocupeu qualsevol espai? ¿Que passaria si estiguereu tots al mateix lloc?
 •          ¿Què feu per a rebre el baló? Si no rebeu, ¿per què és? 


  
Ara anem a ficar una variant per a que el desmarcatge s’identifique amb més claredat:
Afegir un jugador comodí que només atacarà i mai defendrà. És important que el comodí vaja canviant.

Cal fer una aclaració respecte al comodí. Aquesta variant realment no es una modificació dins dels jocs modificats (ja que en aquestos es canvia les regles, puntuacions, objectius, etc segons el que es vol ensenyar)  però és un recurs útil per aprendre el principi tàctic del desmarcatge sempre que es puga realitzar, per exemple, quan el grup és impar,

Després es pararà el joc i se’ls faran preguntes que facin referència al desmarcatge, de tal manera que els alumnes reflexionen sobre aquest principi tàctic, és a dir, saber el que estan fent i per què.Preguntes als atacants:


 •          ¿Buscàveu al jugador comodí o a un altre company? Per què?  
 •          El jugador comodí, ¿et movies per a rebre el baló?
 •          El jugador comodí, ¿a on anaves a rebre el baló?
 •          ¿Aconseguíeu més fàcilment els punts? Per què? 


2.-  Baló-TorreDescripció:
Aquest joc i les seves variants estan enfocades al aprenentatge d’un principi tàctic: la creació d’espais.
El joc següent consisteix en aconseguir portar el baló a la "torre"  que estarà  en la zona corresponent, que en aquest cas serà un company. L'equip que defén tindrà que evitar que el baló arribe a la "torre" . Els dos equips tindran que respetar les següents regles:

-          No es pot entrar dins de la zona de “la torre”
-          La passada a “la torre” ha de ser en camp ofensiu
-          El baló només es juga amb les mans.
Després es pararà el joc i se’ls faran preguntes que facin referència al desmarcatge, de tal manera que els alumnes reflexionen sobre aquest principi tàctic, és a dir, saber el que estan fent i per què.

Preguntes als atacants: • ¿Com esteu ocupant l’espai? ¿Esteu tots al mateix lloc o separats? ¿Per què?
 • ¿Vos moveu per a rebre el baló? ¿Per què?
 • ¿Quin espai ocupeu? ¿Busqueu estar més lluny de la "torre"?
 • ¿Intenteu separar-se de la defensa o estar més prop?

Ara anem a ficar una variant per a que la creació d’espais s’identifique amb més claredat:

Afegirem una “torre” més en cada equip, de manera que la defensa estiga més separada i l’atac puga moure’s amb més espai i amb més facilitat.


Després es pararà el joc i se’ls faran preguntes que facin referència a la creació d’espais, de tal manera que els alumnes reflexionen sobre aquest principi tàctic, és a dir, saber el que estan fent i per què.

Preguntes als atacants:

 • ¿Quina diferència hi ha sobre el joc anterior?
 • ¿Buscàveu sempre la mateixa” torre”?¿A quina “torre” anàveu? Per què?
 • ¿Anàveu darrere del baló o buscàveu l’espai lliure per a rebre’l?

3.- Creuar el pontDescripció: 
Aquest joc i les seves variants estan enfocades al aprenentatge d’un principi tàctic: el desmarcatge.
El joc següent consisteix en aconseguir portar el baló des de la zona defensiva a la zona ofensiva per guanyar el punt en la zona marcada. L'altre equip tindrà que defendre les zones i impedir que facin punt. Tots dos tindran que cumplir les regles següents:

-      El baló no pot anar cap enrere, és a dir, no pot tornar a la zona anterior.
-      Per a fer punt,  hi ha que estar dins la zona marcada i rebre la passada del    company.
-      Si la defensa roba el baló en alguna zona no caldrà tornar al principi per a avançar.Després es pararà el joc i se’ls faran preguntes que facin referència al desmarcatge, de tal manera que els alumnes reflexionen sobre aquest principi tàctic, és a dir, saber el que estan fent i per què.Preguntes als atacants:

 • ¿Que feu per a rebre el baló? ¿Per a que voleu rebre'l?
 • ¿Esteu pegats a la defensa o busqueu separar-se? ¿Per a que?
 • ¿Aneu al mateix ritme que la defensa? 
 • ¿Aneu al espai lliure o busqueu només el baló?

Ara anem a ficar una variant per a que el desmarcatge s’identifique amb més claretat:
Serà obligatori que en cada zona es realitzen tres passades entre els dos companys.


Després es pararà el joc i se’ls faran preguntes que facin referència al desmarcatge, de tal manera que els alumnes reflexionen sobre aquest principi tàctic, és a dir, saber el que estan fent i per què.

Preguntes als atacants:

 • ¿Com esteu fent les passades? ¿Ràpides o lentes? ¿Per què?
 • ¿Quan feu la passada es quedeu quiets? ¿Busqueu avançar?
 • ¿A on intenteu jugar? ¿Al mig o als laterals? (Pels laterals sempre hi ha més espai)
 • ¿Per on esteu movent-se? ¿ Per davant de la defensa o per darrere? ¿Per què?
No hay comentarios:

Publicar un comentario