5.- COMENTARI DEL TREBALL

El model horitzontal comprensiu l’hem treballat en una sessió pràctica en alumnes de la Universitat de Valencia, en el segon curs de Ciències en l’Activitat Física i l’Esport, en concret en l’assignatura de “ El Joc Educatiu i la Iniciació esportiva”. Hem comprovat que els objectius tàctics establits prèviament s’havien complit. Però, si els objectius no són complits, el professor  ha de saber resoldre els problemes, mitjançat modificacions que fasen énfasi en allò que es vol ensenyar , fent preguntes i aprenent de forma teòrica. Per a això hem establit el apartat 2, que trata del model que s'ha d'utilizar i un apartat 4, que fa referència a un exemple a seguir.

El model estudiat fa referència al model horitzontal comprensiu donant major importància a l'aprenentatge tàctic que al tècnic.

L'utilitzat en aquest treball han sigut dos principis tàctics (el desmarc i ocupació d'espais) que explique i desenvolupem el seu significat a més de la seua progressió i aplicació en el seu context (apartat 3).

Així que tot allò que faça referència a l'aprenentage educatiu en el model horitzontal comprensiu i exemples sobre uns principis tàctic, podem trobar-ho al llarg del treball.


No hay comentarios:

Publicar un comentario