1.-INTRODUCCIÓ


El treball fa referència a l’aprenentatge de dos principis tàctics de jocs esportius modificats d’invasió. Cal comprendre una sèrie de definicions bàsiques com és la definició de joc y joc modificat, també cal introduïr què és joc esportiu y, finalment, aquests dos concemptes, esport d’invasió i joc esportiu modificat d’invasió.

A partir d’aquestes definicions, anem a introduir-nos en l’evolució històrica dels diferents models d’ensenyament i finalitzar explicant quin és el model més adient. Antigament, els models educatius estaven enfocats cap a  l’ensenyança de la tècnica de cada esport, ja que s’utilitzava el model  d’ensenyament tradicional que fomentava aquesta situació.
Aquest model era el model vertical, d’influència francesa .

Amb el pas del temps, es va anar canviant la forma de plantejar les sessions en l’esport, buscant nous recursos per tal de millorar el seu aprenentatge. En aquests canvis, sorgí un model (model horitzontal) que es subdivideix amb dos part; un estructuralista i un comprensiu.

Després d’esmentar els diferents models, el model més adient per a l’aprenentatge dels principis tàctics és el model horitzontal comprensiu.

En primer lloc, cal saber que la comprensió és molt important en aquest model, ja que quant parlem de comprensió és per que hi ha que comprendre, és a dir, saber de què tracten els jocs o la seua naturalesa mentre l’estem practicant, que dona lloc al coneixement pràctic.
Els jocs venen limitats per unes regles a seguir per a poder desenvolupar aquests. Estes regles serveixen per a comprendre un joc que faran sorgir uns problemes que els alumnes a través de la seua tàctica deuran de solucionar.

Aquests problemes es donen per la interacció entre jugadors i mòbil, ja que s’han de aprendre decisions constantment per a adaptar-se a totes les circumstàncies que es produeix en el joc. Per tant, aquest problemes i el context del joc tenen una relació que comporta a aprendre principis o aspectes tàctics per a resoldre problemes motrius bàsics i deixa de ‘’costat’’ la tècnica, ja que el més important és la tàctica del joc, com s’ha dit abans.